Standardy ochrony małoletnich

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 7 pkt 6 ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw wszystkie placówki sprawujące jakąkolwiek opiekę nad małoletnimi (czyli osobami do ukończenia 18. roku życia) mają obowiązek wprowadzenia standardów/procedur ochrony małoletnich od dnia 15 lutego 2024 r. Zespół zadaniowy powołany w naszej placówce oparł się przy opracowaniu standardów na materiałach zaproponowanych i dostępnych na stronie internetowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – za pisemną zgodą wymienionej fundacji. Przekazujemy Państwu do wglądu opracowany przez zespół nauczycieli materiał. Standardy ochrony małoletnich w Przedszkolu Publicznym w Żernicy znajdują się w zakładce – Dokumenty.

Skip to content