Poradnik

Rodzicu nie przyprowadzaj do Przedszkola dziecka, które jest chore!

Drodzy Rodzice!
Często zdarza się, że rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci kaszlące, zakatarzone lub nieznacznie gorączkujące. Dlatego przekazujemy ważne informacje, aby uzmysłowić rodzicom, jak jest to niebezpieczne dla ich dziecka i pozostałych dzieci.


WARTO WIEDZIEĆ ŻE :
Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje, czy też inne choroby.
Warto zdać sobie sprawę, jakie powikłania i konsekwencje zdrowotne niesie ze sobą niewyleczona do końca choroba. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.
Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego może być przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, a także podniesienie kosztów leczenia dziecka oraz narażenie dziecka na długotrwałe konsekwencje zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.
Nikt z rodziców nie chce, aby inne dzieci narażały jego własne dziecko na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych dzieci.
Pracownicy przedszkola nie posiadają uprawnień do podawania dziecku lekarstw bez względu na to, czy jest to zwykły syrop na kaszel czy antybiotyk. Nie wynika to ze złej woli, lecz z obawy przed reakcją organizmu dziecka na lek. Po podaniu dowolnego leku może dojść do reakcji alergicznej lub innych powikłań zdrowotnych, a placówka nie dysponuje środkami do udzielenia dziecku pomocy w takiej sytuacji.
Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach – opiekunach prawnych.
Warto zapamietać!
Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.
Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.
Katar to także choroba.
Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.
Jeżeli dziecko źle się poczuje w przedszkolu, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były stale aktualne.

PROSIMY NIE PRZYPROWADZAĆ DO PRZEDSZKOLA DZIECI CHORYCH! DZIĘKUJEMY!

Skip to content