POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
Lista kandydatów zakwalifikowanych
– Nina Osmańczyk – Kopeć
– Jakub Śliwka
Lista kandydatów niezakwalifikowanych
– Nadia Kowol


KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO oraz REKRUTACJA na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ŻERNICY
na rok szkolny 2023/2024

LISTA PRZYJĘTYCH


LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ŻERNICY
rok szkolny 2023/2024

LISTA KANDYDATÓW

WAŻNE!!! Szanowni Państwo, w dniach 3.04.2023 – 14.04.2023 czekamy na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia, które znajduje się w DRUKACH. Wraz z oświadczeniem woli prosimy o złożenie informacji o miejscu zamieszkania dziecka – formularz w DRUKACH.


KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO oraz REKRUTACJA na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice


Informacja dotycząca rekrutacji do publicznych przedszkoli


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego


Regulamin rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Żernicy


Wszystkie druki można pobrać w zakładce – PRZEDSZKOLE – DRUKI

Skip to content