KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO oraz REKRUTACJA na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice


Informacja dotycząca rekrutacji do publicznych przedszkoli


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego


Regulamin rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Żernicy


LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA W ŻERNICY NA ROK SZKOLNY 2024/2025
Ważne! Prosimy o potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia – do pobrania w DRUKACH – TERMIN: 5 kwietnia 2024 r. 
Prosimy również o złozenie oświadczenia o miejscu zamieszkania, również do pobrania w DRUKACH.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH


LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA W ŻERNICY NA ROK SZKOLNY 2024/2025

LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH


Wszystkie druki można pobrać w zakładce – PRZEDSZKOLE – DRUKI

Skip to content