6:30-8:00 

schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy
dowolne służące realizacji pomysłów dzieci,
8:00-8:15 zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe
(np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową,
grafomotorykę), rozmowy kierowane
na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci,
8:15-9:00 przygotowanie do śniadania, śniadanie,
9:00-9:45 realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą,
9:45-10:30 zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela,
10:30-11:30 pobyt na świeżym powietrzu: zabawy dowolne na placu zabaw;
spacery lub zabawy ruchowe w sali proponowane przez
nauczyciela w razie niepogody,
   
11 45 – 12 00 przygotowanie do obiadu,
12 00 – 12 30 obiad,
12 30 – 13 00 ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie opowiadań nauczyciela
na podstawie literatury dziecięcej (czytanie fragmentów
książek),
13 00 – 13 45 zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym,
*12 45 – 13 45 odpoczynek na leżakach w grupach najmłodszych dzieci,
13 45 – 14 00 przygotowanie do podwieczorku,
14 00 – 14 30 podwieczorek,
14 30 – 16 00 ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich
możliwości i potrzeb, zabawy dowolne według zainteresowań
dzieci.
Skip to content