REKRUTACJA – LISTY KANDYDATÓW

W zakładce – PRZEDSZKOLE – REKRUTACJA – znajdziecie Państwo listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.
Ważne! Prosimy o potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do pobrania w DRUKACH – TERMIN: 5 kwietnia 2024 r. 
Brak złożonego oświadczenia woli będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy przyjętych.
Prosimy również o złożenie oświadczenia o miejscu zamieszkania.

Skip to content